Handel zawsze był integralną częścią życia każdego miasta. Często place centralne przeznaczano dla kupców, a czasem nawet centra handlowe. Tak jak te zostały zachowane w Prużanachmiejscowi nazywają tę atrakcję”białe ławki“. Zbudowane w drugiej połowie XIX wieku centra handlowe Prużany są nadal używane do handlu.

Co zobaczyć w Prużanach

Ten zabytek architektury cywilnej powstał zgodnie z projektem Michajłowski i Sawicz. Jeden z nich reprezentował interesy województwa grodzieńskiego, a drugi diecezji. Zapewne z tego powodu budynek ma nietypowy jak na swoje czasy styl – mieszankę klasycyzmu i baroku.

Centra handlowe w mieście Prużany

Białe sklepy w Prużanach to prostokątny budynek z 2 rzędami sklepów. Wzdłuż łuków arkad znajdują się drewniane okiennice, za którymi znajdują się okna różnych sklepów.

Co zobaczyć w Prużanach

Ciekawe miejsca w Prużanach

Starożytne drzwi w Prużanach

Oprócz długich łukowych galerii wzdłuż obwodu wyróżniają się 4 naczółki z figurami. Zostały zbudowane z każdej strony budynku i oznaczone wejściami.

Atrakcje Prużany

Podobne atrakcje w Białoruś bardzo mało. Podobne budynki znajdują się w Nieświeżu, Borysowie i Szkłow (w ramach ratusza).

Pasaż handlowy Prużany

Centra handlowe w Prużanach

Punkty orientacyjne w Prużany

Wiersze handlowe można zobaczyć w Prużanach, na ulica Sowieckaja, przeciwko Sobór Aleksandra Newskiego.

Jeśli jesteś w mieście Prużany, koniecznie sprawdź majątek Szwykowskich.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
imię i nazwisko