Jedna z głównych atrakcji miasta Świsłocz – to budynek dawnego gimnazjum, który został otwarty na koszt hrabiego Wincentego Tyszkiewicza. Świsłocka Liceum znalazła się na liście 8 placówek oświatowych, których celem było stworzenie jednolitego systemu szkolnictwa średniego, tzw. wileńskiego okręgu oświatowego. Oprócz ciekawej historii samej szkoły i jej wybitnych uczniów, budynek wyróżnia się także niezwykłą architekturą.

Świsłocz, obwód grodzieński

Gimnazjum w Świsłoczu zostało przebudowane na początku XIX wieku według projektu architekta Szantyra, na zaproszenie hrabiego Tyszkiewicza. W wyniku tych prac uzyskano dość duży zespół, w którym główne wejście wyróżniało się masywnym 19-kolumnowym portykiem, po obu stronach którego znajdowały się skrzydła z podobnymi portykami, lecz posiadające już 14 kolumn.

Fotka gimnazjum Świslak
Portyk centralny sali gimnastycznej (niezachowany). Krynica: zbiory prywatne Uładzimera Lichadzedy, archiwum BDTAPGK. Zdymak perszaj palowy 20 łyżek.

Do dziś zachował się jeden z tych portyków, prawy, dokładnie taki, jaki widać na fotografiach. W latach powojennych na miejscu głównej części sali gimnastycznej wybudowano szpital.

Starożytne gimnazjum w Świsłoczu

Starożytne gimnazjum w Świsłoczu

W najlepszych latach uczyło się tu około 350 uczniów i co ciekawe, pracowało tu 16 nauczycieli – stanowiło to prawie jedną trzecią mieszkańców całego miasta Świsłocz.

Jak wyglądało gimnazjum w Świsłaku?
fot. z 1939 r., Helen Bitner

Gimnazjum w Świsłoczu

Gimnazjum słynęło z swobodnego podejścia i utalentowanych absolwentów. Paradoksalnie odegrało to na swój sposób złą rolę w losach instytucji edukacyjnej. Uczniowie i nauczyciele ze Świsłoczy brali udział najpierw w rewolucji 1830 r., a następnie w powstaniu 1863 r. Patrząc na listy aktywnych uczestników i liderów, łatwo zauważyć, że wielu z nich było uczniami tego gimnazjum: Władysław Małachowski, Reinold Sukhodolski, Traugutt Romuald, Napoleona Orda i oczywiście Konstantin Kalinowski.

Zabytki miasta Svisloch

Gimnazjum Świsłak
1937, be.wikipedia

Na ścianach sali gimnastycznej znajduje się tablica pamiątkowa w dwóch językach ku pamięci słynnego ucznia gimnazjum.

Gimnazjum Kalinowskiego Svisloch

Po klęsce powstania znaczenie gimnazjum znacznie spadło i zostało w zasadzie zredukowane do funkcji zwykłej szkoły.

Historia gimnazjum w Świsłoczu

W pierwszej połowie XX wieku nastąpił pewien rozkwit i próby renowacji gimnazjum. Przez pewien czas mieściło się tu seminarium duchowne białoruskie, a od 20 r. polskie.

Gimnazjum w Świsłoczu

W czasie wojny budynek gimnazjum w Świsłoczu uległ znacznemu zniszczeniu i niestety podjęto decyzję o jego nieremontowaniu.

Co ciekawego można zobaczyć w mieście Świsłocz?

Tę atrakcję Świsłocza można znaleźć niedaleko plac miejski, przy ulicy Dzierżyńskiego, poniżej lokalizacja na mapie:

W mieście polecam zobaczyć park i miejsce w którym byłem dwór Tyszkiewiczów, a także wizyta zespół pamięci „Asilak”.

5 1 głos
Oceń artykuł
Subskrybuj
powiadomienia
0 Komentarz
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze