Miejsce o pięknej i dźwięcznej nazwie zemsta znajduje się w obwodzie borysowskim w obwodzie mińskim. Ziemie te mają bogatą i starożytną historię, która niestety jest słabo poznana. Pierwsze wzmianki kronikarskie pochodzą z XIV wieku, kiedy to szafarz Wasyl Lach podarował miejscowemu kościołowi Ewangelię mściżską. Następnie historia miasta związana była z Radziwiłłami, Tyszkiewiczami, Chreptowiczami i ostatecznie Ślimakami. Pod tym ostatnim Mstiż osiągnął szczyt dobrobytu gospodarczego i dobrobytu. Jak to było w zwyczaju w tamtych latach, szlachta budowała majątki dla siebie i swoich spadkobierców. W Mściżu, staraniem Mikołaja Ślizny i jego syna Józefa, wzniesiono także pałac, z którego do dziś przetrwała jedynie brama wjazdowa. brama.

Brama Ślimaków we wsi Mstiż

Brama Mstiż

Dwupiętrowy kamienny pałac powstał pod koniec XVIII – w pierwszej połowie XIX wieku. Od bramy do niego prowadziła brukowana droga przez park, a cały teren posiadłości otoczony był płotem z wielkich głazów.

Kompleks Syadzibna-parkowy Śliznyau

Ogrodzenie Mstiż

Podobne bramy do tej, która się zachowała, znajdowały się z innych stron posiadłości Ślimaka, tylko cztery.

Gdzie była posiadłość Ślimaków w Mstiżu

Od połowy XIX w. bogaty majątek zaczął stopniowo zanikać i dzielić się. Józef Śliznia miał tylko córki, więc nowymi właścicielami miasta Mstiż zostali jego zięć Ignacy Bułgak (mąż najstarszej córki) i drugi zięć, mąż najmłodszej córki Zofii, Genrikh Wałowicz. Już wtedy majątek zamieszkiwali różni lokatorzy, a spadkobiercy przyjeżdżali jedynie na wakacje.

Mściż, rejon Borisowski

Kamienny pałac rozebrano do fundamentów w 1890 roku, przypuszcza się, że po silnym pożarze. Następnie osiedle zostało odbudowane, jednak w znacznie uproszczonej wersji. W pierwszej połowie XX wieku większość zabudowy z czasów Ślimaków została już rozebrana, zachowała się jedynie główna brama i ruiny browaru.

Wieś Mstiż, rejon Borysowski

Gdzie jest dzisiaj Kościół Świętego Krzyża w 1760 r. wzniesiono drewnianą cerkiew, później ponownie konsekrowaną na cerkiew prawosławną. Na starym zdjęciu widać, że w sąsiedztwie stała też kolumna pamiątkowa, dość typowy projekt.

Gdzie był kościół na wsi Mstiż
1900, fot. z Kalekców: „Kościoły chrześcijańskie Białorusi na fotografiach Jana Bałzunkewicza”
Kościół we wsi Mstiż
nowoczesny kościół na wsi Mstiż, zbudowany w 2001 roku

Poniżej punkt ze znakiem Bramy Ślimaka na mapie:

Niedaleko rolniczego miasteczka Mstiż znajduje się inne ciekawe miejsce, które kiedyś również należało do Ślimaków - Wieś Worowski. Dodatkowo polecam zatrzymać się w Zembinie i obejrzeć ruiny Kościół Najświętszej Marii Panny.

5 2 głosy
Oceń artykuł
Zamówić
powiadomienia
0 Komentarz
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze