Kościół św. Jerzego znajduje się w rolniczej miejscowości Vornany (obwód grodzieński), 17 km od miasta Ostrowiec). W niektórych źródłach jest również nazywany Kościół św. Jerzego.

Cascel św. Jerzego (Warnany)

Świątynia została zbudowana pod koniec lat 60. XVIII wieku według projektu architekta  August Kosakowski (nadzorował także budowę m.in Pałac Tyszkiewiczów w Wołożynie). Kościół powstał prawdopodobnie na fundamencie kolekcji kalwińskiej, która znajdowała się właśnie w tym miejscu.

Woroniany cerkiew Białoruś

Konsekrowany uroczyście w 1769 r. przez biskupa wileńskiego Michaił Zenkiewicz, a sam pomysł budowy kościoła w Vornanach należał do ówczesnego właściciela miasta Maria Abramowicz.

Piękne kościoły na Białorusi

W latach 1880 i 1909 kościół był częściowo przebudowywany i modyfikowany, jednak budowla nadal należy do stylu późnego baroku.

Świątynia jest bazyliką z dwiema wieżami, jedną nawą z transeptem, co nadaje kościołowi kształt krzyża. Ciekawie wygląda też płaska apsyda.

Starożytny kościół w Vornanach

Po bokach głównego tomu znajdują się dwie podobne zakrystie o kształcie sześciennym. Ściany kościoła ozdobione są fałszywymi kolumnami, a na dachu umieszczono lukarny.

Zimowa Białoruś

Ciekawie prezentuje się fasada, która ma wklęsło-wypukłą część środkową.

Po zakończeniu II wojny światowej świątynię w Vornanach zamknięto, a lokal przekazano miejscowemu klubowi. W tym czasie budynek kościoła popadał w ruinę, ale nie został zniszczony.

Kościół w Vornanach na rysunku Napoleona Ordy
Tak wyglądała świątynia w połowie XIX wieku, rysunek wykonał Napoleon Orda

Pod koniec XX wieku, w 20 roku kościół św. Jerzego został odrestaurowany i zwrócony katolikom.

Kościół w rolniczym miasteczku Vornany

W pobliżu kościoła św. Jurija znajdują się jeszcze dwa budynki o wartości architektonicznej: dom księdza i dom aptekarza. Również w Wornanach zachowała się część majątku Abramowiczów - wieża strażnicza na wyspie.

Jeśli jesteś w tych stronach polecam zobaczyć mały Świątynia w Kruku. Zobacz inne zabytki Białorusi na mapa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
imię i nazwisko