Dawno, dawno temu Derechin, powiat zelwieński, był majątkiem rodowym i jedną z głównych rezydencji szlacheckiego rodu Sapiehów. Był też klasyk pałac z masywnym 8-kolumnowym portykiem, którego budowę wykonał Aleksander Michaił Sapiega (znana postać i kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego z Różany). Jednak pierwotnie planowano, że budynek stanie się akademią wojskową dla wybitnych synów wyższych urzędników. Jednak wydarzenia końca XVIII wieku (odcinki Rzeczypospolitej) dokonały silnych korekt, w wyniku których pompatyczny budynek stał się domem dla najstarszego syna Michała – Franciszka i jego młodej żony Pelagii Potockiej. Pod ich rządami z jednej strony majątek kwitł – urządzono park, rozbudowano pałac, z drugiej strony Franciszek Sapieha często opuszczał Dereczyn i nie dbał szczególnie o zachowanie majątku ojca. Jednocześnie przywoził ze swoich podróży stare książki, rzeźby i różne przedmioty kolekcjonerskie.

Pałac w Dereczynie na obrazie Napoleona Ordy
Obraz Napoleona Ordy z 1877 roku. Na pierwszym planie jedno z najwcześniejszych wizerunków pałacu Sapiehów, nieco dalej klasztor dominikanów i zniszczony już kościół Najświętszej Marii Panny

Wszystkie trudne wybory i ciężkie czasy spadły już na los jego syna – Eustathiusa. Za wsparcie i czynny udział w powstaniu 1830-1831 skonfiskowano majątek Derechin wraz z pałacem i wszystkimi reliktami Sapiehów. Następnie wiele artefaktów i kosztowności pojawi się w Ermitażu w Petersburgu, skąd zostały wywiezione na rozkaz cesarza. Budynek pałacu zostanie przekazany na potrzeby wojska – powstanie tam infirmeria na 100 miejsc, a majątkiem zaczną zarządzać podopieczni Mikołaja I.

Gdzie był Pałac Sapiehów w Dereczynie?
Niedaleko miejsca, w którym znajdował się pałac, w Dereczynie znajduje się dziś kopiec pamiątkowy z herbem Sapiehów

Zachował się dość szczegółowy opis Pałacu Sapiehów: parterowy, składający się z 22 oddzielnych pomieszczeń, bogato zdobiony i zdobiony. Do głównego tomu przylegał dwukondygnacyjny budynek, w którym najwyraźniej mieścił się prawdziwy teatr. Budowę prowadził nadworny architekt Sapieha – Samuel Becker, nie tylko na jego rachunek zamieszkanie w Różanie, ale także wiele innych miejsc kultu na terytorium Białorusi.

Jak wyglądał Pałac Sapiehów w Dereczynie
Fotografia Jana Bułhaka, ok. 1930 r. Widać, że po lewej stronie budynku została zgrubnie wycięta brama do magazynu.

Historia pałacu na przełomie XIX i XX wieku jest dość niejasna. Nie jest jasne, do jakich potrzeb budynek był wówczas używany. Sądząc po starych fotografiach z lat 19-20 budynek był opuszczony i stopniowo się zapadał.

Pałac Sapiehów Derechin
Zdymak Parkott W. (1935), krynica: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Derechin fragment posiadłości
Zdymak Parkott W. (1935), krynica: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Biorąc pod uwagę, jak bardzo Derechin ucierpiał podczas II wojny światowej, istnieją wszelkie powody, by sądzić, że do 1945 roku pałacu już nie było lub pozostały tylko ruiny.

Kopiec Pamięci na miejscu Pałacu Sapiehów w Dereczynie

Jak wyglądał Pałac Derechin?
Jedno z ostatnich przedwojennych zdjęć, na którym pałac wygląda już na opuszczony. Autor zdjęcia - G. Braun

W Dereczynie postanowili nie zapominać o przeszłości i kilka lat temu stworzyli park „Sapiegauski” - uszlachetnili teren, zainstalowali rzeźbione rzeźby i tablice informacyjne.

Gdzie był Pałac Sapiehów w Dereczynie

W samym agromiasteczku znajduje się również małe muzeum, w którym można dowiedzieć się więcej o tym miejscu o 600-letniej historii.

Sapegaў Park k. Dzyarechynego

W parku znajdują się 2 niewielkie kopce, jeden tak jak pisałem wyżej poświęcony jest Pałacowi Sapiehów, a drugi klasztorowi dominikanów, który znajdował się obok.

Park Sapeg Derechin

Trudno wskazać dokładne miejsce, w którym znajdował się pałac, przypuszczalnie tutaj:

W Derechin też można zobaczyć Sobór и Kościół Najświętszej Marii Panny, a przy wejściu - stary cmentarz żydowski. Miasteczko rolnicze ma doskonałą lokalizację, w pobliżu dwóch ciekawych punktów turystycznych - Słonim и Diatłowo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
imię i nazwisko